thungoc`s Profile

Position ranking
Worldwide: #2876 of 4906
National: #16 of 46 in Vietnam

Achievements: 0/35 unlocked

Members: 1
Enthusiast: 1 (0 active)
Points earned
User points: + + + (WR + GL + HW + EP)
Power points: 0 + 0 (GL + HW)
Total points: 0 (PP + UP/10)

About Us

Đơn vị thiết kế mẫu bàn thí nghiệm và thi công các loại bàn thí nghiệm trường học, trung tâm nghiên cứu, khu công nghiệp.

Team history